Michał LenczewskiMichał Lenczewski – nota biograficzna:

W ramach swojej działalności zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa spółek, sporządzania umów związanych z działalnością gospodarczą, spraw pracowniczych oraz sporów sądowych. Równolegle do zagadnień z prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego interesuje się analizą prawną strategii biznesowych. W czerwcu 2013 r. ukończył podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zdobył wiedzę z zakresu obsługi biznesu medycznego. Jego praca na temat barier prawnych reklamy produktów leczniczych została wyróżniona oceną celującą. Doświadczenie, zebrane podczas współpracy z przedstawicielami branży medycznej i farmaceutycznej, pozwala mu na dobór optymalnych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem ich ekonomicznego charakteru.

Prywatnie interesuje się inwestycjami na rynku nieruchomości, co stanowiło asumpt do obsługi prawnej podmiotów związanych z tym sektorem gospodarki.

W czerwcu 2012 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską, recenzowaną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Marka Zirka-Sadowskiego, obronił w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na ocenę bardzo dobrą. Od stycznia 2014 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W lipcu 2017 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.