Obsługa prawna branży medycznej

We współpracy z adwokatem Michałem Lenczewskim – absolwentem  Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadzimy doradztwo prawne dla podmiotów świadczących usługi medyczne.

Naszym celem jest kompleksowa ochrona prawna przedstawicieli branży medycznej i stworzenie Państwu bezpiecznych warunków pracy.

Świadczymy stałą i doraźną pomoc prawną, a ponadto oferujemy Państwu usługę swoistej profilaktyki prawnej, stanowiącej transmisję na grunt prawny reguły medycznej,  iż lepiej zapobiegać niż leczyć.

Oferujemy zaangażowanie i indywidualne podejście do Państwa problemów, które analizujemy  w szerokim kontekście. Bazując na wiedzy naszego zespołu sporządzamy plan działania oraz  przedstawiamy wszystkie scenariusze i konsekwencje proponownych rozwiązań. Razem z dobrze poinformowanym Klientem podejmujemy decyzję.

Zapraszamy na audyt polegający na wszechstronnym zbadaniu obecnej sytuacji prawnej Państwa działalności.

Oferta z podziałem na branże :

 • Lekarze

Wspieramy lekarzy w zakresie:

 • profilaktyki prawnej – zapewnienia zgodności działania z prawem
 • obrony interesów lekarzy podczas negocjacji i sporów sądowych
 • spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności
 • opiniowania i sporządzania umów
 • postępowań przed NFZ
 • postępowań administracyjnych
 • Farmaceuci

Wspieramy farmaceutów w zakresie:

 • spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem apteki
 • marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktów farmaceutycznych
 • postępowań administracyjnych, również przed WIG i GIF
 • opiniowania i sporządzania umów
 • profilaktyki prawnej – zapewnienia zgodności działania z praw
 • Przedsiębiorcy medyczni

Wspieramy przedstawicieli biznesu medycznego w zakresie:

 • kompleksowej obsługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa podatkowego
 • spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności podmiotów leczniczych
 • opiniowania i sporządzania umów
 • postępowań przed NFZ
 • postępowań administracyjnych
 • obsługi prawnej badań klinicznych
 • profilaktyki prawnej – zapewnienia zgodności działania z prawem