Pomoc adwokata z zakresu spraw rodzinnych

Oferta Kancelarii obejmuje szeroki zakres spraw rodzinnych, w tym zwłaszcza:

  • prowadzenie spraw o rozwód i separację,
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
  • prowadzenie spraw o alimenty,
  • prowadzenie spraw związanych z pochodzeniem dziecka, władzę rodzicielską oraz kontaktami z dzieckiem,
  • prowadzenie spraw o przysposobienie,
  • przygotowywanie małżeńskich umów majątkowych,
  • aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonków,
  • rozliczanie majątkowe konkubentów.