Odszkodowania, zadośćuczynienia – pomoc adwokata

Kancelaria oferuje Klientom usługi w zakresie prowadzenia postępowań przedsądowych i sądowych mających na celu uzyskanie odszkodowań za szkody na mieniu i osobie od zakładów ubezpieczeń, zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów.

Ten rodzaj specjalizacji obejmuje zwłaszcza:

  • wszelkie szkody powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych,
  • szkody powstałe na skutek zaniedbań w placówkach służby zdrowia,
  • szkody powstałe wskutek wypadków w pracy i chorób zawodowych,
  • szkody powstałe wskutek naruszeń dóbr osobistych,
  • szkody powstałe na skutek naruszenia własności,