Adwokat sprawy cywilne – Kancelaria Adwokacka J. Lenczewski Łódź

Kancelaria oferuje Klientom doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw sądowych w zakresie szeroko pojętej cywilistyki, w tym:

  • realizacja roszczeń z rękojmi i gwarancji,
  • waloryzacji świadczeń pieniężnych, np. polis zaopatrzenia dzieci, polis na życie,
  • odszkodowania z tytułu szkód na osobie przeciwko zakładom ubezpieczeń, zakładom opieki zdrowotnej i innych podmiotów,
  • odszkodowania za nienależyte wykonanie umów,
  • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych
  • sprawy spadkowe, zniesienie współwłasności,
  • służebności osobiste i gruntowe, służebność przesyłu,
  • sporządzanie umów i opiniowanie projektów umów,
  • naruszenie dóbr osobistych.