Prawo administracyjne – pomoc prawna przed organami administracji i sądami administracyjnymi

Kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, polegające na doradztwie prawnym, jak i reprezentowaniu w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Usługi obejmują m.in.

  • wszelkie sprawy dotyczące nieruchomości,
  • prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne,
  • prawo podatkowe, w szczególności sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów skarbowych oraz zapytań o wykładnię przepisów,
  • prawo o cudzoziemcach,
  • sprawy dotyczące koncesji i zezwoleń.