Adwokat Jarosław Lenczewski Łódź

Oferta usług prawa lokalowego i nieruchomości obejmuje m.in.:

 • badanie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • ocena możliwości „odzyskania” nieruchomości i prowadzenie związanych z tym spraw,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie i zniesienie współwłasności,
 • problematyka mieszkań spółdzielczych, doradztwo prawne dla właścicieli lokali spółdzielczych oraz spółdzielni mieszkaniowych,
 • prowadzenie spraw o eksmisję z lokali,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia zastępczego,
 • doradztwo prawne dla wspólnot mieszkaniowych,
 • doradztwo prawne w sprawach zarządu nieruchomościami,
 • sporządzanie i opiniowanie umów z developerami,
 • sporządzanie umów najmu lokali, w tym najmu okazjonalnego oraz umów dzierżawy nieruchomości,
 • rozliczenia między współwłaścicielami nieruchomości,
 • odszkodowania z tytułu usytuowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych, np. ciepłociągów, linii elektrycznych.