Adwokat Lenczewski Łódź – Oferta dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, Kancelaria oferuje zakres usług, dostosowany  do potrzeb konkretnego klienta. W związku z tym możliwe jest świadczenie zarówno stałej obsługi prawnej, jak i indywidualnej pomocy prawnej w bieżących sprawach firmy.

Moja oferta skierowana do Przedsiębiorców oferuje m.in.

  • sporządzanie umów spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, pomoc w zakładaniu firm oraz doborze najwłaściwszej formy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • przekształcenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • obsługę spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • prowadzenie spraw sądowych, związanych z działalnością gospodarczą,
  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością gospodarcza, przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminów, instrukcji, projektów uchwał,
  • obsługę organów spółek – w tym posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników,
  • prowadzenie spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji,
  • sprawną windykację roszczeń.

Obecnie w ramach stałych zleceń świadczę pomoc prawną m. in. na rzecz przedsiębiorców: Torimex-Chemicals LTd sp. z o.o., Inchem Polonia sp. z o.o., Łódzka Strefa Ekonomiczna S.A., Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna.