Podział nieruchomości do używania (quoad usum) jako alternatywa zniesienia współwłasności.

  • 15 czerwca, 2024

Domaganie się zniesienia współwłasności jest prawem każdego współwłaściciela; bywa jednak niekiedy utrudnione, kosztowne albo  może uwzględniać zakładanych przez współwłaścicieli celów. Ten sposób wyjścia ze współwłasności wymaga częstokroć uprzedniej zgody (opinii, decyzji) odpowiednich organów administracji (podziały gruntów, wyodrębnienia ...

Czytaj dalej blog

Dzierżawa nieruchomości – sytuacja dzierżawcy w trzech przypadkach

  • 15 czerwca, 2024

Sytuacja dzierżawcy nieruchomości w przypadku zbycia tej nieruchomości przez wydzierżawiającego oraz w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym Zbycie nieruchomości przez wydzierżawiającego na podstawie umowy cywilno-prawnej (postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe nie jest wszczęte) Co do zasady nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce...

Czytaj dalej blog

Zaliczanie darowizn na schedę przy obliczaniu zachowku

  • 15 czerwca, 2024

Wciąż dochodzi do nieporozumień  dotyczących wykładni art. 994 kc, zgodnie z którym przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc od dnia otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami, albo uprawnionymi do zachowku. ...

Czytaj dalej blog

Czy wierzyciel może brać udział w licytacji nieruchomości?

  • 15 czerwca, 2024

Art. 976 kpc wymienia wyczerpująco podmioty, których udział w licytacji jest wyłączony: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo; licytant, który nie wykonał poprzedniej licytacji; osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zgodą organu państwowego, a takiego zezwolenia nie przedstawiły ( np. cudzoziemcy spoza EU ). Przepis ów nie...

Czytaj dalej blog